AB-tapweek

Ieder verenigingsjaar vindt er een AB-tapweek plaats, tijdens deze AB-Tapweek staat een hele week lang het Verenigingsbestuur in plaats van de SociëteitsCommissie achter de bar. Verder heeft iedere avond altijd een apart thema en wordt er iedere dag voor mooie activiteiten gezorgd en de gaaftse feestjes gezorgd. Op de donderdagavond wordt altijd de jongeste lichting uitgenodigt, op de woensdag de lichting daarboven, op dinsdag weer de lichting daarboven en op de maandag alle lichtingen daarboven, op de zondagavond zijn altijd de onderverenigingen uitgenodigt. Naast iedere avond heeft de gehele week ook altijd een overkoepelend thema, enkele voorbeelden hiervan zijn 'Ik Will'em', 'wat als...' en 'Heb je een probleem? Het AB sleept je erdoorheen!'