Voor de ouders

 Als uw zoon/dochter wellicht lid wilt worden van een studentenvereniging, kan het zijn dat u als ouder/verzorger met een aantal vragen zit. Wat houdt een studentenvereniging in? Is een studentenvereniging wel te combineren met de huidige studiedruk? Wat is de meerwaarde van lidmaatschap bij een studentenvereniging? Hieronder zult u meer duidelijkheid krijgen over de belangrijkste vragen.

Lid zijn van een studentenvereniging biedt vele voordelen voor een student. Zo leer je in een korte tijd veel nieuwe mensen kennen, iets wat niet alleen resulteert in vriendschappen voor het leven maar ook een waardevol sociaal netwerk. SSRE is een vereniging waar zeer veel interactie is tussen de 300 leden. Ouderejaars kennen de zogenaamde ‘ins and outs’ van het studeren; zij weten waar valkuilen liggen en kunnen eerstejaars een hoop leren. Er is altijd wel iemand anders die dezelfde studie doet en kan helpen bij tentamens of lastige vraagstukken. We hebben bij SSRE een database waar oude tentamens en samenvattingen met andere leden uitgewisseld kunnen worden tussen de leden. Naast studie bevorderende zaken kan het sociale netwerk wat je bij SSRE ontwikkeld ook het zoeken van een kamer of een bijbaantje vergemakkelijken.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Een studentenvereniging is er voor en door studenten en er zijn talrijke mogelijkheden om mee te helpen met het organiseren van activiteiten. Zo kan uw zoon/dochter bijvoorbeeld in allerlei commissies actief worden en daarbij feesten organiseren, in de redactie van ons verenigingsblad werken of helpen aan het onderhouden van websites. Ieder lid kan zich op zijn of haar manier ontplooien en een hoop ervaring opdoen die tijdens de studiejaren en later bij het vinden van een baan goed van pas komt. Samenwerken, organiseren, vergaderen, discussiëren en compromissen sluiten zijn allemaal facetten die terugkeren in de organisatie van SSRE. Activiteiten die SSRE jaarlijks organiseert en waar uw zoon/dochter aan mee kan helpen zijn het Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren, het dancefeest Club040, de introductietijd voor de nieuwe eerstejaars, de StadsCantus en verschillende sporttoernooien.

Hoe ziet het lid worden bij SSRE er dan uit? De kennismakingstijd start met een kennismakingskamp van drie dagen. Dit kamp is verplicht. SSRE vindt het belangrijk dat er direct in het begin een hechte band tussen leden ontstaat zodat vriendschappen snel kunnen groeien. Na het kamp volgen er twee weken van kennismaken met de vereniging, haar disputen en leden. In deze twee weken zullen enkele verplichte avonden zijn, welke bedoeld zijn om je als eerstejaars snel thuis te voelen in de vereniging. De activiteiten in deze periode vinden uitsluitend ’s avonds plaats, waardoor uw zoon/dochter te allen tijde naar college kan gaan. SSRE vindt het belangrijk dat ook eerstejaars genoeg tijd in hun studie kunnen steken. Een lid zonder studie zal namelijk ook wegvallen bij SSRE en dit is uiteraard niet ons uitgangspunt. SSRE volgt de richtlijnen van de LKvV omtrent de kennismakingstijd om de gezondheid en druk van haar nieuwe leden in de gaten te kunnen houden. Er wordt gedurende het hele kennismakingsweekend geen alcohol gedronken door de nieuwe dan wel huidige leden. Hierop wordt zowel door het bestuur als door de universiteit streng toegezien. Vooral het kennismakingsweekend kan als pittig worden ervaren, maar bovenal is het een unieke ervaring en worden er in de kennismakingstijd vriendschappen voor het leven gesloten!

Afsluitend: Een lidmaatschap bij SSRE biedt uw zoon/dochter ontspanning, veel vrienden en zelfontplooiing. Wij vergeten natuurlijk niet dat onze leden in de eerste plaats naar Eindhoven komen om te studeren. Mocht u voor de rest nog vragen hebben over SSRE of over studeren in Eindhoven, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@ssre.nl.