Toekenning status dispuut in oprichting aan Amoreia

Op de 443e A.L.V. der a.s.v. SSRE, 27 februari jongstleden, heeft de vereniging besloten Amoreia de status dispuut in oprichting toe te kennen. De dames Lisa Dekkers, Nicole van Minkelen, Martine Bak, Celeste Dorigo en Jessy Hendriks mogen zich vanaf de betreffende vergadering volwaardig lid noemen van Amoreia (i.o.). Verder zullen Lisa en Celeste het allereerste dispuutsbestuur, oftewel de adepten, vormen.

 De kleuren van dit dispuut zullen roze, wit en brons zijn en hun kenmerken zullen charme, veelzijdigheid charsima, recht door zee en enthousiasme zijn.