Wisseling verenigingsbestuur

Afgelopen vrijdag, vrijdag 19 september jongstleden, is de diesweek afgesloten met de jaarvergadering, tijdens deze jaarvergadering heeft de wisseling van het bestuur plaatsgevonden.

Het Verenigingsbestuur 2014-2015 der a.s.v. SSRE is als volgt geconstitueerd:

H.C. Raaijmakers (Han) als Praeses
S. van der Grinten (Sofia) als Ab-actis
T. Molenkamp (Timo) als Fiscus Vereniging
J.P.M. van de Wall (Jelle) als Fiscus Sociëteit
R.M.M. Hendrikx (Rosa) als Vice-Praeses Vereniging
G.W. Grüter (Gijs) als Vice-Praeses Sociëteit
M.L. van de Kreeke (Marlissa) als Commissaris Huisvesting