Wisseling verenigingsbestuur

Afgelopen 23 september jongstleden, is de diesweek aftesloten met de jaarvergadering, tijdens deze jaarvergadering heeft de wisseling van het bestuur plaatsgevonden.
 
Het Verenigingsbestuur 2016-2017 der a.s.v. SSRE is als volgt geconstitueerd:
 
S.F.W. Telkamp (Sjoerd) als Praeses
W. de Jonge (Willem) als Ab-actis
B.T.J. Horrevorts (Bart) als Fiscus Vereniging
M.S.C. Schellekens (Madelon) als Fiscus Sociëteit
J. Teusink (Jelle) als Vice-Praeses Vereniging
J.A.J.L. Jochems (Jeff) als Vice-Praeses Sociëteit
V.L. Visser (Valery) Commissaris Huisvesting