Relaties

Algemene studentenvereniging Taste

a.s.v. Taste

SSRE heeft sinds 2001 nauwe banden met de algemene studentenvereniging Taste uit Enschede.

SSRE en Taste hebben een vergelijkbaar ledenaantal en net zoals SSRE bouwt Taste op een concept van disputen die de vereniging dragen en profileert zij zich als een algemene studentenvereniging met een grote diversiteit aan leden.

Jaarlijks vinden meerdere activiteiten plaats tussen de twee verenigingen, zoals vriendschappelijke invallen in elkaar sociëteit en grote feesten. Tevens bestaan er goede relaties tussen verschillende disputen van de twee verenigingen, die elkaar bezoeken bij borrels, diesfeesten en toernooien.

Bezoek de website.

Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van VerenigingenSSRE is aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Dit overkoepelend orgaan van 47 studentengezelligheidsverenigingen vertegenwoordigt haar leden en biedt informatie voor besturen.

Lees hier meer over de Landelijke Kamer van Verenigingen of bezoek de website.