a.s.v. Taste

Al een geruime tijd is er goed contact tussen de besturen van a.s.v. Taste en a.s.v. SSRE. Dit contact heeft zich in de loop der jaren dusdanig uitgebreid dat er inmiddels meerdere keren per jaar een gezamelijke activiteit plaatsvinden met leden van beide verenigingen. Zo zijn er al meerdere keren gezamelijke eerstejaarsfeesten en invallen geweest.