LKvV

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 47 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland.

LKvV

De LKvV vertegenwoordigt daarmee 40.000 studenten.
Onze doelstelling is belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en studenten in de breedste zin van het woord. Zo beheert de LKvV een digitale informatiebank voor bestuurders op internet, vertegenwoordigt de LKvV de verenigingsstudent op politiek niveau door een convenant met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en worden er jaarlijks een vijftal congressen georganiseerd voor verenigingsbestuurders.

 

De doelstellingen van de Landelijke Kamer van Verenigingen:
 

  • Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de lidverenigingen.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidverenigingen en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen.
  • Het bijdragen aan een reële beeldvorming over studentengezelligheidsverenigingen.
  • Het dienen en het behartigen van de studentenbelangen in het algemeen.